Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Strona główna
A- A A+

Kącik Adopcyjny

Przygarnij zwierzę ze Schroniska

 • Puszek.JPG
  Puszek
 • 30.06.2014r-wyscigowa.JPG
  Rexona
  11400446
 • Mariska
  Marisa
  11200335
 • Matylda.JPG
  Matylda
 • Emir.JPG
  Emir
 • Rudy.JPG
  Rudy
 • Srut.JPG
  Śrut
 • Ciapunia.JPG
  Ciapunia
 • Szczeniaki.JPG
  Szczeniaki
 • 07.07.2014r- uniwersytecka.JPG
  Tula
  11400466
 • 03.07.2014r- pulawska.JPG
  Brutus
  11400454
 • 23.06.2014r-krzewien.JPG
  Loara
  11400415
 • 16.06.2014r-olsztynska.JPG
  Clark
  11400401
 • Suzi.JPG
  Suzi
 • 03.06.2014r-maratonska.JPG
  Bambo
  11400350
 • 26.03.15r Kozienicka.JPG
  26.03.15r.
 • 25.03.15rWitosa.JPG
  25.03.15r.
 • 25.03.15r Mlodzianowska.JPG
  25.03.15r.
 • 24.03.15r Reja Mireckiego rondo.JPG
  24.03.15r.
 • 24.03.15r. 1905go roku.JPG
  24.03.15r.
 • 24.03.15r.Zwirki i Wigury.JPG
  24.03.15r.
 • 23.03.15r.Zamoyskiego.JPG
  23.03.15r.
 • 23.03.15r.Kusocinskiego.JPG
  23.03.15r.
 • 22.03.15r.Wierzbicka.JPG
  22.03.15r.
 • 22.03.15r.Las Kapturski.JPG
  22.03.15r.
 • 21.03.15r.Krychnowicka.JPG
  21.03.15r.
 • 20.03.15r. Kosciuszki.JPG
  20.03.15r.
 • 20.09.2014 Domagalskiego.JPG
  20.03.15r.
 • 19.03.15r. Kielecka.JPG
  19.03.15r.
 • 18.03.15r. Sowinskiego.JPG
  18.03.15r.

Aktualności

Bezpłatne czipowanie psów

przez Administrator

Około 425 kolejnych psów może w tym roku zostać bezpłatnie zaczipowanych dzięki gminie. Usługa na koszt gminy jest dostępna w pięciu lecznicach weterynaryjnych. 

Urząd Miejski rozstrzygnął  przetarg i podpisał umowę na usługę weterynaryjną polegającą na trwałym elektronicznym oznakowaniu psów, których właścicielami są  mieszkańcy Radomia. Kwota, jaką miasto przeznaczyło na sfinansowanie tej akcji,  wystarczy na wszczepienie czipów 425 psom. Wszczepienie transpordera nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla właściciela psa: gmina pokrywa koszty zarówno zakupu czipa, jak i usługi weterynaryjnej.

Właściciele psów, którzy chcą skorzystać z czipów ufundowanych przez budżet miasta mogą zgłaszać się ze swymi czworonogami do następujących placówek: 

Przychodnia Weterynaryjna "Zwierzyniec" - ul. Wyścigowa 3e

Gabinet Weterynaryjny "Pupil" - ul. Szydłowiecka 20

Przychodnia Wetrerynaryjna ABC Uni-Wet - ul. Batorego 11

Gabinet Weterynaryjny - ul. Orląt Lwowskich 7

Centrum Zdrowia Zwierzat Art-Wet - ul. Miła 17

Czipowanie psów w Radomiu na takich zasadach odbywa się już od kilku lat. Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem właścicieli czworonogów. W rejestrze Wydziału Ochrony Środowiska znajdują się dane blisko 10 tysięcy psów, wśród których są także zwierzaki ze schroniska. 

Podsumowanie akcji sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów w 2014 r.

przez Administrator

Od maja 2014 r. dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy" i Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prowadziły akcję sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów miejskich. W sumie, w ramach akcji wysterylizowano/wykastrowano 141 zwierząt. Oprócz zabiegów chirurgicznych przeprowadzonych w lecznicach koty zostały zaszczepione, odpchlone oraz odrobaczone i oznakowane.

W ramach zadania organizacje nawiązały kontakty z lokalnymi opiekunami kotów, którym przekazano  w sumie około 280 kg karmy suchej i mokrej. Karmę odebrało 45 osób, które na co dzień opiekują się bezdomnymi kotami.

Bardzo ważnym elementem działań była społeczna akcja edukacyjna prowadzona za pomocą plakatów i ulotek. Jej celem było uświadomienie mieszkańcom naszego miasta,  jak skutecznym i humanitarnym sposobem zapobiegania bezdomności kotów jest ich sterylizacja i kastracja oraz jak bardzo byt tych zwierząt uzależniony jest od człowieka.

Na realizację zadania w 2014 roku Gmina Miasta Radomia  przeznaczyła kwotę w wysokości 20.000 zł, a  organizacje wydatkowały z własnych środków po 10 % tej kwoty.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM  planuje w 2015 r. kontynuację akcji. Na ten cel zarezerwowano środki w wysokości 40.000 zł. Realizacja zadania będzie się odbywała w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe. Informacja o konkursie  zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta.  

W chwili obecnej trwają prace związane z uchwaleniem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia  w 2015 roku.


 

Psy w naszym schronisku mają lepsze warunki bytowania.

przez Administrator

ODNOWIONE BOKSY

We wrześniu 2014r. zostały zakończone prace remontowe w 14  boksach dla psów obejmujące wymianę wierzchniej warstwy posadzek, rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych ścianek rozdzielających wybiegi.

W przyszłym roku będą kontynuowane dalsze prace remontowe w Schronisku.

 

Ruszyła akcja sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów

przez Administrator

Od dnia 05 maja dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy" i Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami rozpoczęły akcję sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów miejskich.

Na realizację zadania w 2014 roku Gmina Miasta Radomia  przeznaczyła kwotę w wysokości 20.000 zł, a  organizacje muszą wyłożyć z własnych środków po 10 %.

Osoby  opiekujące się bezdomnymi kotami mogą zgłaszać się do koordynatorów, którzy przy pomocy opiekunów  odłowią zwierzęta, a następnie przetransportują je do wybranych lecznic weterynaryjnych z którymi współpracują w ramach realizacji zadania. W lecznicy oprócz zabiegów chirurgicznych zwierzęta będą zaszczepione, odpchlone oraz odrobaczone. W ramach zadania realizowane   będzie również dokarmianie kotów w okresie utrudnionego dostępu do pokarmu oraz edukacja w zakresie właściwych postaw człowieka wobec tych zwierząt.

Akcja trwa do 31 grudnia lub do wyczerpania środków finansowych.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów:

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami: 693 253 362

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy": 783 640 115, 692 492 757

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2014 r.

przez Administrator

Uchwałą nr 690/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.03.2014r. został przyjęty nowy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2014 rok.

Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach Gminy Miasta Radomia. Głównymi zadaniami do realizacji w bieżącym roku są:

 • odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w Schronisku;
 • opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 • obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w Schronisku;
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • usypianie ślepych miotów;
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem  zwierząt;
 • elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów.
Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu