Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Strona główna
A- A A+

Kącik Adopcyjny

Przygarnij zwierzę ze Schroniska

 • Bez tytulu
  28.04.2016r-Traktorzystów
 • IMG 4854.JPG
  28.04.2016r-Pawia
 • IMG 4835.JPG
  25.04.2016r-Kwiatkowskiego
 • IMG 4827.JPG
  25.04.2016r-Paderewskiego
 • IMG 4831.JPG
  24.04.2016r-Wernera
 • IMG 4817.JPG
  20.04.2016r- Orkana
 • IMG 4806.JPG
  18.04.2016r-1905go Roku
 • IMG 4790.JPG
  WIKTOR
  11600195
 • 11.03-cedrowa
  11.03.2016r- Cedrowa
 • 09.03-paryska
  09.03.2016r- Paryska
 • Lisek.JPG
  Lisek
 • Feliks.JPG
  Feliks
 • Mada.JPG
  Mada
 • Misio.JPG
  Misio
 • Tosia.JPG
  Tosia
 • 25.04.16 Zeromskiego.JPG
  25.04.2016
 • 25.04.16 Kwiatkowskiego.JPG
  25.04.2016
 • 25.04.16 Paderewskiego.JPG
  25.04.2016
 • 25.04.16 Glowna.JPG
  25.04.2016
 • 24.04.16 Wernera.JPG
  24.04.2016
 • 22.04.16 Grzecznarowskiego.JPG
  22.04.2016
 • 19.04.16 Zbrowskiego II.JPG
  19.04.2016
 • 19.04.16 Zbrowskiego.JPG
  19.04.2016
 • 18.04.16 1905 R.JPG
  18.04.2016
 • 17.04.16 Sklodowskiej.JPG
  17.04.2016
 • 16.04.16 Klonowa.JPG
  16.04.2016
 • 15.04.16 Polnocna.JPG
  15.04.2016
 • 14.04.16 Mlodzianowska.JPG
  14.04.2016
 • 14.04.16 Jaworowa.JPG
  14.04.2016
 • 13.04.16 Sycynska.JPG
  13.04.2016

Aktualności

Od 23 marca 2016 r. w Radomiu ruszyła bezpłatna akcja sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów

przez Administrator

Od 23 marca 2016 r. w Radomiu ruszyła bezpłatna akcja sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów

W 2016 r. Gmina Miasta Radomia w ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Radomia otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego udzieliła dotacji n/w  organizacjom pozarządowym:

v  Radomskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami

v  Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy"

Na ten cel  Gmina Miasta Radomia przeznaczyła kwotę w wysokości 25 000,00 zł.

Osoby  opiekujące się dziko żyjącymi kotami mogą zgłaszać się do koordynatorów, którzy przy pomocy opiekunów  odłowią zwierzęta, a następnie przetransportują  je do wybranych lecznic weterynaryjnych, z którymi współpracują w ramach realizacji zadania. W lecznicy oprócz zabiegów chirurgicznych zwierzęta będą zaszczepione, odpchlone, odrobaczone oraz oznakowane. W ramach zadania realizowane będzie również dokarmianie kotów w okresie utrudnionego dostępu do pokarmu (okres jesienno – zimowy) oraz edukacja mająca na celu propagowanie właściwych postaw człowieka wobec tych zwierząt.

Akcja trwa do 31 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy": 783 640 115 lub 692 492 757

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami: 693 253 362

 

W 2015 r. ramach takiej akcji łącznie:

- wysterylizowano 217 kocic,

- wykastrowano 76 kocurów,

- objęto dokarmianiem ok. 1200 kotów dziko żyjących,

- wydano 1033 kg karmy opiekunom kotów wolno żyjącym,

- przeprowadzono szereg działań  edukacyjnych w zakresie właściwych postaw człowieka wobec kotów wolno żyjących (plakaty i ulotki - 132 szt., promocja akcji na stronach internetowych, w mediach - Radio PLUS, Radom News, Radio Rekord, Echo Dnia, Mój Radom). Na  ten cel  w roku 2015 Gmina Miasta Radomia wydatkowała środki finansowe w wysokości  40 000,00 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 r.

przez Administrator

Uchwałą nr 281/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.02.2016 r. został przyjęty nowy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia na 2016 rok.

Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach Gminy Miasta Radomia. Głównymi zadaniami do realizacji w bieżącym roku są:

 • odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w Schronisku;
 • opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 • obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w Schronisku;
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • usypianie ślepych miotów;
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem  zwierząt;
 • elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów.

Efekty realizacji zadań ujętych w ,,Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Miasta Radomia w 2015 r.''

przez Administrator

EFEKTY REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTA RADOMIA
W 2015 R.

 1. Zapewnienie całodobowej opieki nad zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy Miasta Radomia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.

Wszystkie zwierzęta bezdomne zagubione, wałęsające się lub pozostawione bez opieki właściciela z terenu miasta Radomia były odławiane wyłącznie przez Straż Miejską w Radomiu i przekazywane  do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą  w Radomiu przy ul. Witosa 96.

W roku 2015:

- przyjęto 620 zwierząt, w tym: 548 psów, 72 kotów,

- wydano do adopcji 567 zwierząt, w tym: 409 psów, 46 kotów,

- wydano dotychczasowym właścicielom 112 zwierząt,

- wykonano 263  zabiegi sterylizacji/kastracji,

- zaszczepiono przeciw wściekliźnie 648 zwierząt,

- oznakowano 473 zwierzęta,

- poddano eutanazji 23 zwierząt,

- zgony 57 zwierząt,

- uśpiono 11 ślepych miotów.

Na utrzymanie Schroniska  wydatkowano środki  finansowe w wysokości 799 000,00 zł

 2.    Zapewnienie  całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zadanie realizowane było przez Przychodnię Weterynaryjną ,,Zwierzyniec’’, ul. Wyścigowa 3 E w Radomiu.

- udzielono pomocy  weterynaryjnej 305 zwierzętom poszkodowanym na skutek wypadków komunikacyjnych,

Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 82 339,00  zł

3.    Zapewnienie  miejsca i opieki w przypadku pojawienia się bezdomnych  zwierząt   gospodarskich.

Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości  600,00 zł

4.    Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących.

W ramach zadania:

- wysterylizowano 217 kocic,

- wykastrowano 76 kocurów,

- objęto dokarmianiem ok. 1200 kotów dziko żyjących,

- wydano 1033 kg karmy opiekunom kotów wolno żyjącym,

- przeprowadzono szereg działań  edukacyjnych w zakresie właściwych postaw człowieka wobec kotów wolno żyjących (plakaty i ulotki - 132 szt., promocja akcji na stronach internetowych,
w mediach - Radio PLUS, Radom News, Radio Rekord, Echo Dnia, Mój Radom).

Na  ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości  40 000,00 zł

 5.    Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:

- poszukiwanie właścicieli dla zwierząt przebywających w Schronisku poprzez adopcje zwierząt ze schroniska – do adopcji przekazano 567 zwierząt,

- usypianie ślepych miotów od zwierząt przebywających w Schronisku –  uśpiono
11 ślepych miotów

- zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację
i kastrację w Schronisku –  263 zabiegi

 6.    Trwałe elektroniczne oznakowanie psów

 -oznakowano elektronicznym transponderem (czipem) 244 psów

Na  ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości  6 588,00 zł

 7.      Edukacja mieszkańców:

- prowadzenie oficjalnej strony internetowej pn. Zwierzęta w Radomiu – www.zwierzta.radom.pl

Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł

- prowadzenie portalu społecznościowego przez prowadzącego Schronisko, w którym umieszczane są informacje z bieżącego życia Schroniska,

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie właściwego postępowania człowieka wobec zwierząt poprzez współpracę prowadzącego Schronisko z lokalnymi mediami, edukacja dzieci, młodzieży oraz osób odwiedzających Schronisko,

- oprowadzenie 70 wycieczek szkolnych odwiedzających Schronisko .

Łącznie w roku 2015 Gmina Miasta Radomia  na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowała środki finansowe pochodzące z budżetu miasta Radomia w wysokości 929 527,00 zł.

 

Bezpłatne czipowanie psów.

przez Administrator

Od 5 lutego do 30 listopada 2016 r . właściciele psów, którzy mieszkają w Radomiu mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego oznakowania (czipowania) psa.

Kwota, jaką Gmina Miasta Radomia  przeznaczyła na sfinansowanie tej akcji, wystarczy na wszczepienie czipów 500 psom. Wszczepienie transpordera nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla właściciela psa: gmina pokrywa koszty zarówno zakupu czipa, jak i usługi weterynaryjnej. Zabieg może być przeprowadzony w jednej
z 5 lecznic weterynaryjnych.

WYKAZ ZAKŁADÓW LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT, W KTÓRYCH BĘDĄ ŚWIADCZONE USŁUGI WETERYNARYJNE, POLEGAJĄCE NA ELEKTRONICZNYM TRWAŁYM OZNAKOWANIU PSÓW, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE MIESZKAJĄ NA TERENIE GMINY MIASTA RADOMIA.

 1. Gabinet Weterynaryjny, Tomasz Nadgrodkiewicz, ul. 11 Listopada 91 A, 26-600 Radom,
  Tel. 48 360 55 07,
 1. Gabinet Weterynaryjny PROVET, Katarzyna Zwierzchowska, ul. Policka 2, 26-600 Radom,
  Tel. 692 565 529,
 1. Gabinet Weterynaryjny HAPPY VET, Bartłomiej Majcher, ul. Słowackiego 99, 26-600 Radom,
  Tel. 48 363 15 21,
 1. Gabinet Weterynaryjny Rudzik, Joanna Jakuszyk, ul. Okulickiego 32, 26-600 Radom,
  Tel. 886 447 836,
 1. Przychodnia Weterynaryjna GRIMF VET, Grzegorz Futera, ul. Królowej Jadwigi 6A, 26-600 Radom,
  Tel. 48 333 11 64.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa jest:

 • wypełnienie przez właściciela psa ,,Wniosku o  oznakowanie i rejestrację psa''. Druki wniosku dostępne są w zakładach leczniczych,
 • okazanie  aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie psa,
 • okazanie książeczki zdrowia psa celem dokonania przez lekarza weterynarii  adnotacji  jego oznakowania oraz wklejenia 1 egzemplarza kodu kreskowego.

Po zaczipowaniu dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela będą wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE - ANIMAL

Akcja prowadzona jest do 30 listopada 2016 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na  realizację zadania.

Czipowanie psów w Radomiu na takich zasadach odbywa się już od kilku lat. Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem właścicieli czworonogów. W rejestrze Wydziału Ochrony Środowiska znajdują się dane przeszło 10 tysięcy psów, wśród których są także zwierzęta ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.

ZIMA - TRUDNY CZAS DLA ZWIERZĄT

przez Administrator

Zima !!!

To  czas trudny dla zwierząt.

Okażmy się odpowiedzialni – my ich opiekunowie

Pomóżmy naszym pupilom ją przetrwać

Podczas trwających mrozów nie pozostawiajmy zwierząt na zewnątrz budynków, szczególnie dotyczy to osobników starych i chorych!

Pomyślmy, aby uszczelnić budy dla psów,  może wyścielić je słomą lub ciepłym kocem, może  przybić zasłonkę z grubego koca?

Pamiętajmy o  napełnianiu misek świeżą wodą i  wysokokaloryczną karmą.

W czasie  mrozów należy psa uwolnić z łańcucha, aby biegał  w ogrodzonym terenie.

Psy nieprzystosowane do niskich temperatur rasowe czy  szczenięta nie powinny długo przebywać na zewnątrz na noc należy je bezwzględnie  zaprosić do naszych domów lub innych ciepłych  pomieszczeń.


Pamiętajmy również o kotach w tak niskich temperaturach też potrzebują schronienia. Nie pozostawiajmy ich na zewnątrz! Pozwólmy im się schronić,  np. w ciepłej komórce, piwnicy.

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu