Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Strona główna
A- A A+

Kącik Adopcyjny

Przygarnij zwierzę ze Schroniska

 • IMG 5056.JPG
  23.05.2016r-Konopnicka
 • IMG 4926.JPG
  19.05.2016r-Park Stary Ogród
 • IMG 4924.JPG
  18.05.2016r-Wiejska
 • IMG 4918.JPG
  14.05.2016r-Osiowa
 • IMG 4903.JPG
  11.05.2016r-Odlewnicza
 • IMG 4888.JPG
  10.05.2016r-Warszawska
 • IMG 4867.JPG
  05.05.2016r-Potokowa
 • IMG 4860.JPG
  03.05.2016r- Rapackiego
 • IMG 4856.JPG
  02.05.2016r-11go Listopada
 • Bez tytulu
  28.04.2016r-Traktorzystów
 • IMG 4827.JPG
  25.04.2016r-Paderewskiego
 • IMG 4831.JPG
  24.04.2016r-Wernera
 • IMG 4817.JPG
  20.04.2016r- Orkana
 • IMG 4790.JPG
  WIKTOR
  11600195
 • 11.03-cedrowa
  11.03.2016r- Cedrowa
 • 22.05.16 Akademickie.JPG
  22.05.2016
 • 20.05.16 Osiedlowa.JPG
  20.05.2016
 • 19.05.16 Konopnickiej.JPG
  19.05.2016
 • 19.05.16 Park Stary Ogrod.JPG
  19.05.2016
 • 17.05.16 Wiejska.JPG
  17.05.2016
 • 17.05.16 Witosa.JPG
  17.05.2016
 • 18.05.16 witosa.JPG
  18.05.2016
 • 18.05.16 Struga.JPG
  18.05.2016
 • 16.05.16 Slowackiego.JPG
  17.05.2016
 • 16.05.16 Barlickiego.JPG
  16.05.2016
 • 16.05.16 Warsztatowa.JPG
  16.05.2016
 • 16.05.16 Wyscigowa.JPG
  16.05.2016
 • 14.05.16 Osiowa.JPG
  14.05.2016
 • 14.05.16 Slowackiego.JPG
  14.05.2016
 • 10.05.16 Warszawska III.JPG
  10.05.2016

Aktualności

21 MAJA 2016 R. - SOBOTA W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W RADOMIU

przez Administrator

21 MAJA 2016 R. -  SOBOTA W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W RADOMIU

Wielkie podziękowania dla Pracowników i Zarządu Firmy IMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Tytoniowej 2/6. Pracownicy tej firmy wykazali się wielkim sercem. Zakupili budy dla zwierząt i przyjechali do Schroniska w sobotę, aby je  zmontować i pomalować.

Przykładem tej firmy zapraszamy do Schroniska inne zakłady pracy i osoby chcące pomóc zwierzętom w naszym Schronisku, każda pomoc jest potrzebna.

Apel do miłośników zwierząt i nie tylko!!!

przez Administrator

KLIKNIJ NA OBRAZEK

APEL DO MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT I NIE TYLKO !!!

Zwierzęta w naszym  Schronisku powinny mieć godne warunki, pomóżmy aby  nie kaleczyły sobie łap, łapek, łapeczek!!! Potrzebny koniecznie remont w boksach  gdzie bytują zwierzęta. Pilnego remontu wymagają podłoża betonowe, rynienki ściekowe, potrzebne są zadaszenia nad boksami i wiele innych niezbędnych potrzeb…
GŁOSUJCIE!! TO DLA NICH!!

Kochani prosimy o Państwa głosy, dzięki nim polepszymy warunki bytowania naszych podopiecznych.
Z góry dziękujemy za oddane głosy.
Wdzięczni pracownicy schroniska, a najbardziej WDZIĘCZNE  będą zwierzęta ze schroniska w Radomiu.

jak zagłosować: https://konsultacje.radom.pl/page/10,glosowanie.html

 

Od 23 marca 2016 r. w Radomiu ruszyła bezpłatna akcja sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów

przez Administrator

Od 23 marca 2016 r. w Radomiu ruszyła bezpłatna akcja sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów

W 2016 r. Gmina Miasta Radomia w ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Radomia otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego udzieliła dotacji n/w  organizacjom pozarządowym:

v  Radomskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami

v  Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy"

Na ten cel  Gmina Miasta Radomia przeznaczyła kwotę w wysokości 25 000,00 zł.

Osoby  opiekujące się dziko żyjącymi kotami mogą zgłaszać się do koordynatorów, którzy przy pomocy opiekunów  odłowią zwierzęta, a następnie przetransportują  je do wybranych lecznic weterynaryjnych, z którymi współpracują w ramach realizacji zadania. W lecznicy oprócz zabiegów chirurgicznych zwierzęta będą zaszczepione, odpchlone, odrobaczone oraz oznakowane. W ramach zadania realizowane będzie również dokarmianie kotów w okresie utrudnionego dostępu do pokarmu (okres jesienno – zimowy) oraz edukacja mająca na celu propagowanie właściwych postaw człowieka wobec tych zwierząt.

Akcja trwa do 31 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy": 783 640 115 lub 692 492 757

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami: 693 253 362

 

W 2015 r. ramach takiej akcji łącznie:

- wysterylizowano 217 kocic,

- wykastrowano 76 kocurów,

- objęto dokarmianiem ok. 1200 kotów dziko żyjących,

- wydano 1033 kg karmy opiekunom kotów wolno żyjącym,

- przeprowadzono szereg działań  edukacyjnych w zakresie właściwych postaw człowieka wobec kotów wolno żyjących (plakaty i ulotki - 132 szt., promocja akcji na stronach internetowych, w mediach - Radio PLUS, Radom News, Radio Rekord, Echo Dnia, Mój Radom). Na  ten cel  w roku 2015 Gmina Miasta Radomia wydatkowała środki finansowe w wysokości  40 000,00 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 r.

przez Administrator

Uchwałą nr 281/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.02.2016 r. został przyjęty nowy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia na 2016 rok.

Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach Gminy Miasta Radomia. Głównymi zadaniami do realizacji w bieżącym roku są:

 • odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w Schronisku;
 • opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 • obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w Schronisku;
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • usypianie ślepych miotów;
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem  zwierząt;
 • elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów.

Efekty realizacji zadań ujętych w ,,Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Miasta Radomia w 2015 r.''

przez Administrator

EFEKTY REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTA RADOMIA
W 2015 R.

 1. Zapewnienie całodobowej opieki nad zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy Miasta Radomia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.

Wszystkie zwierzęta bezdomne zagubione, wałęsające się lub pozostawione bez opieki właściciela z terenu miasta Radomia były odławiane wyłącznie przez Straż Miejską w Radomiu i przekazywane  do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą  w Radomiu przy ul. Witosa 96.

W roku 2015:

- przyjęto 620 zwierząt, w tym: 548 psów, 72 kotów,

- wydano do adopcji 567 zwierząt, w tym: 409 psów, 46 kotów,

- wydano dotychczasowym właścicielom 112 zwierząt,

- wykonano 263  zabiegi sterylizacji/kastracji,

- zaszczepiono przeciw wściekliźnie 648 zwierząt,

- oznakowano 473 zwierzęta,

- poddano eutanazji 23 zwierząt,

- zgony 57 zwierząt,

- uśpiono 11 ślepych miotów.

Na utrzymanie Schroniska  wydatkowano środki  finansowe w wysokości 799 000,00 zł

 2.    Zapewnienie  całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zadanie realizowane było przez Przychodnię Weterynaryjną ,,Zwierzyniec’’, ul. Wyścigowa 3 E w Radomiu.

- udzielono pomocy  weterynaryjnej 305 zwierzętom poszkodowanym na skutek wypadków komunikacyjnych,

Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 82 339,00  zł

3.    Zapewnienie  miejsca i opieki w przypadku pojawienia się bezdomnych  zwierząt   gospodarskich.

Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości  600,00 zł

4.    Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących.

W ramach zadania:

- wysterylizowano 217 kocic,

- wykastrowano 76 kocurów,

- objęto dokarmianiem ok. 1200 kotów dziko żyjących,

- wydano 1033 kg karmy opiekunom kotów wolno żyjącym,

- przeprowadzono szereg działań  edukacyjnych w zakresie właściwych postaw człowieka wobec kotów wolno żyjących (plakaty i ulotki - 132 szt., promocja akcji na stronach internetowych,
w mediach - Radio PLUS, Radom News, Radio Rekord, Echo Dnia, Mój Radom).

Na  ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości  40 000,00 zł

 5.    Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:

- poszukiwanie właścicieli dla zwierząt przebywających w Schronisku poprzez adopcje zwierząt ze schroniska – do adopcji przekazano 567 zwierząt,

- usypianie ślepych miotów od zwierząt przebywających w Schronisku –  uśpiono
11 ślepych miotów

- zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację
i kastrację w Schronisku –  263 zabiegi

 6.    Trwałe elektroniczne oznakowanie psów

 -oznakowano elektronicznym transponderem (czipem) 244 psów

Na  ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości  6 588,00 zł

 7.      Edukacja mieszkańców:

- prowadzenie oficjalnej strony internetowej pn. Zwierzęta w Radomiu – www.zwierzta.radom.pl

Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł

- prowadzenie portalu społecznościowego przez prowadzącego Schronisko, w którym umieszczane są informacje z bieżącego życia Schroniska,

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie właściwego postępowania człowieka wobec zwierząt poprzez współpracę prowadzącego Schronisko z lokalnymi mediami, edukacja dzieci, młodzieży oraz osób odwiedzających Schronisko,

- oprowadzenie 70 wycieczek szkolnych odwiedzających Schronisko .

Łącznie w roku 2015 Gmina Miasta Radomia  na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowała środki finansowe pochodzące z budżetu miasta Radomia w wysokości 929 527,00 zł.

 

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu