Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Prawo a zwierzęta
A- A A+

Prawo a zwierzęta

Ważniejsze przepisy prawa dotyczące zwierząt

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U. 2020 r.,  poz. 638)
  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888
    z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. o inspekcji weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 306)
  • Uchwała Nr LIII/473/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2021 r.
  • Uchwała Nr LVII/519/2021 z dnia 31 maja 2021 r. Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu