Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Koty
A- A A+

Koty

Niewątpliwie kot to wyjątkowe zwierzę, potrzebuje człowieka, ale jest też niezależny. Koty są zwykle spokojne i ciche, towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat nie wymagają specjalnego wychowywania oraz tresury. Ich obecność w domu dobrze wpływa na nastrój i zdrowie psychiczne.

Dobrze wiedzie się tym, które  mieszkają ze swoimi opiekunami.

Zdecydowanie trudniejszy jest los  kotów wolnobytujących. Warto wiedzieć, że wolnobytujące koty nie są bezdomne, dlatego nie należy ich łapać i odwozić do schroniska. One od urodzenia nie miały właściciela czy opiekuna.

Ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów).
Szczególną opieką i troską należy otaczać wolnobytujące koty zimą. Koty nie są przystosowane do przetrwania mrozów i trudno im przetrwać zimę bez ludzkiej pomocy. Jeżeli nie maja się gdzie schronić, mogą z zimna umrzeć.

Sposobów pomocy jest wiele.

Udostępnianie schronienia

Jeżeli  wiemy, że koty zamieszkują nasze komórki bądź znamy inne miejsca ich bytowania, możemy im pomóc poprzez udostępnienie schronienia przede wszystkim w piwnicach budynków mieszkalnych w nieużywanym (wydzielonym) pomieszczeniu piwnicznym, z możliwością swobodnego wejścia i wyjścia( np. poprzez wykonanie w okienkach piwnicznych otworów 20x20cm lub zamontowanie okienka z ruchomą klapką aby zapobiec stratom ciepła). Pomieszczenie, w którym przebywają koty powinno być zamknięte dla osób postronnych, a stały dostęp należy zapewnić opiekunowi.

Dokarmianie

Dokarmianie zalecane jest szczególnie zimą. Jedzenie powinno być przeznaczone dla zwierząt, głównie puszki i sucha karma, która zimą nie zamarza. Dobrym pożywieniem dla kotów jest surowe  lub gotowane mięso, ryż lub makaron. W piwnicy warto też postawić miskę z wodą, ponieważ zimą ciężko jest znaleźć niezamarzniętą wodę do picia. Miejsce dokarmiania kotów powinno być oddalone ludzi i ruchu ulicznego i zawsze czyste. Resztki jedzenia powinny być na bieżąco usuwane. Rozkładające się resztki jedzenia są najczęstszy powodem niezadowolenia lokatorów.

Sterylizacja i kastracja

W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących zalecana jest ich sterylizacja i kastracja.

Jeżeli spotkasz na swojej drodze chorego lub rannego dzikiego kota i nie potrafisz sobie poradzić sobie z opieką nad nim, zwróć się po pomoc do  organizacji prozwierzęcych. Gdy zwierzę zostanie wyleczone, powinno wrócić na wolność, najlepiej dokładnie w to miejsce, w którym je znalazłeś.

Pamiętaj!

Koty wolno żyjące to zwierzęta dzikie, które w myśl art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.

Wszelkie działania podejmowane w stosunku do kotów wolno żyjących powinny odbywać się przy zachowaniu wymogu humanitarnego traktowania zwierząt, zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zwierząt, a utrudnianie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami grozi konsekwencjami karnymi jako „postępowanie prowadzące do skutków porównywalnych do znęcania się”.

W 2012 roku ze środków Gminy Miasta Radomia zostało przeprowadzonych 213 zabiegów sterylizacji/kastracji wolnobytujących kotów zamieszkujących w radomskich zasobach mieszkaniowych.

Sterylizowane koty były przebadane, odrobaczone, odpchlone, zaszczepione, a wymagające leczenia poddane terapii. W ramach realizacji zadań udzielono wsparcia kilkudziesięciu osobom stale opiekującym się dzikimi kotami, który przekazano ponad 500 kg karmy.

Ważnym elementem realizacji projektów była edukacja mieszkańców prowadzona za pośrednictwem mediów jak i bezpośrednio, w postaci rozwieszanych plakatów w zasobach mieszkaniowych, szczególnie tam, gdzie koty bytują.

Projekty były realizowane przez radomskie organizacje pozarządowe działające na rzecz Zwierząt: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „4 Łapy” oraz Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego.

W 2013 roku także planowana jest kontynuacja opisanych wyżej działań.

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu