Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Strona główna
A- A A+

Kącik Adopcyjny

Przygarnij zwierzę ze Schroniska

 • 27.07-warsztatowa
  27.07.2017r-Warsztatowa
 • 25.07-MARII GAJL
  25.07.2017r-Mari Gajl
 • 25.07-MALCUZYNSKIEGO
  25.07.2017rMałcużyńskiego
 • 21.07-SPORTOWA
  21.07.2017r-Sportowa
 • 19.07-obwodnica poludnie
  19.07.2017r-Obwodnica Południowa
 • 17.07.-widok
  18.07.2017r-Widok
 • 17.07-tuwima
  17.07.2017r-Tuwima
 • 13.07-czynu chlopskiego
  13.07.2017r-Czynu Chłopskiego
 • 12.07-wyscigowa
  12.07.2017r-Wyścigowa
 • 12.07-spadziowa
  12.07.2017r-Spadzista
 • 11.07-witosa
  11.07.2017r-Witosa
 • 09.07-rapackiego
  09.07.2017r-Rapackiego
 • 08.07-grota roweckiego
  08.07.2017r-Grota Raweckiego
 • 08.07-filtrowa
  08.07.2017r-Filtrowa
 • 06.07-al. solidarnosci
  06.07.2017r-Aleja Solidarności
 • 17.09.17 Kielecka S.JPG
  17.09.2017
 • 17.09.17 Slowackiego S.JPG
  17.09.2017
 • 17.09.17 PCK S.JPG
  17.09.2017
 • 17.09.17 Kielecka L.JPG
  17.09.2017
 • 16.09.17 Okulickiego S.JPG
  16.09.2017
 • 16.09.17 Nowa Wola S.JPG
  16.09.2017
 • 16.09.17 Konopnicka S.JPG
  16.09.2017
 • 16.09.17 Kielecka L.JPG
  16.09.2017
 • 14.09.17 Warszawska S.JPG
  14.09.2017
 • 14.09.17 Sandomierska S.JPG
  14.09.2017
 • 13.09.2017 Krolewska 2 S
  13.09.2017
 • 13.09.17 Sienkiewicza S.JPG
  13.09.2017
 • 13.09.17 K S.JPG
  13.09.2017
 • 13.09.17 Grunwaldzka S.JPG
  13.09.2017
 • 13.09.17 Chrobrego L.JPG
  13.09.2017

Aktualności

Skorzystaj z bezpłatnej sterylizacji/kastracji swojego psa lub kota.

przez Administrator

 Od 27 czerwca 2017 r. można skorzystać z  bezpłatnej sterylizacji/kastracji psów lub kotów posiadających właścicieli zamieszkałych na terenie  miasta Radomia.

W ramach zarezerwowanych środków finansowych na ten cel będzie można poddać zabiegowi sterylizacji/kastracji ok. 50 zwierząt.

v  Zabiegi kastracji lub sterylizacji psów i kotów finansowane są przez Gminę wyłącznie w  przypadku właścicieli, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie. Udokumentowanie spełnienia tego obowiązku spoczywa na właścicielach zwierząt.

v  W przypadku posiadania kilku zwierząt domowych (psów lub kotów) ich właściciel będzie mógł ubiegać się w 2017 r. o bezpłatne wykonanie zabiegu kastracji lub sterylizacji jednego zwierzęcia.

 

Usługa jest świadczona w Przychodni Weterynaryjnej Cezary Sygocki,  położonej w Radomiu przy ul. Bolesława Chrobrego 54/5.

Tel. kontaktowy: 798 208 108

 

Chcąc skorzystać z bezpłatnego zabiegu , właściciel zwierzęcia powinien:

 1. Ustalić  telefonicznie  wizytę kwalifikującą i badanie kliniczne przed zabiegiem
  w siedzibie zakładu weterynaryjnego, które stanowi czynnik dopuszczający do wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji.
 2. Po zakwalifikowaniu psa do zabiegu - wypełnić specjalny formularz ,,Karta sterylizacji lub kastracji psa lub kota posiadającego właściciela’’ oraz okazać dokument potwierdzający posiadane prawa do zwierzęcia (okazanie książeczki szczepień psa/kota oraz  rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia).
 3. Dostarczyć zwierzę do zabiegu sterylizacji/kastracji w terminie ustalonym
  z lekarzem weterynarii wykonującym usługę, a po wykonanym zabiegu – odebrać je  we własnym zakresie we wskazanym przez lekarza terminie.

 

Dodatkowe informacje:

v  Przy wydawaniu zwierzęcia po wykonanym zabiegu sterylizacji/kastracji  lekarz weterynarii przekaże właścicielowi ustne zalecenia dotyczące opieki nad zwierzęciem po zabiegu.

v  W przypadku niezakwalifikowania zwierzęcia do zabiegu sterylizacji/kastracji po przeprowadzeniu badania ogólnego przez lekarza weterynarii,  nie będzie ono poddane zabiegowi kastracji/sterylizacji.

v  W przypadku, gdy zwierzę po zabiegu i po okresie rekonwalescencji nie zostanie odebrane przez właściciela lub inną osobę upoważnioną przez właściciela zwierzęcia do jego odbioru, lekarz weterynarii zobowiązany będzie do poinformowania o tym fakcie Urząd Miejski, który w porozumieniu z  Ekopatrolem Straży Miejskiej w Radomiu ustali dalsze postępowanie ze zwierzęciem.

 

Usługi te będą świadczone  do 30.11.2017 r. lub  czasu wyczerpania zaplanowanej ilości zabiegów  i zarezerwowanych środków budżetowych na ten cel.

 

Głównym  celem akcji jest:

 • popularyzacja humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt domowych - w szczególności psów i kotów
 • zwiększenie  świadomości właścicieli zwierząt domowych (kotów i psów) na temat ich odpowiedzialności za swoje zwierzęta i ich potomstwo
 • zwrócenie uwagi na problem, jakim jest niekontrolowane rozmnażanie się zwierząt domowych w świetle ich bezdomności, przepełnionych schronisk, masowej i często tragicznej śmierci lub przypadków bestialskiego uśmiercania.

 

Przypominamy również, że od 9 maja 2017 r. właściciele psów, którzy mieszkają na terenie miasta  Radomia mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego oznakowania (czipowania)psa.

Kwota, jaką Gmina Miasta Radomia  przeznaczyła na sfinansowanie tej akcji, wystarczy na wszczepienie czipów ok. 500 psom. Wszczepienie transpordera nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla właściciela psa: gmina pokrywa koszty zarówno zakupu czipa, jak i usługi weterynaryjnej.

Usługa bezpłatnego oznakowania psa świadczona jest w Przychodni Weterynaryjnej ,,Pankracy’’  ul. Maratońska 1 lok. 1,  26-600 Radom

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa jest:

 • wypełnienie przez właściciela psa wniosku o oznakowanie i rejestrację psa - druki wniosku dostępne są w zakładach leczniczych
 • okazanie  aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie
 • okazanie książeczki zdrowia psa celem dokonania przez lekarza weterynarii  adnotacji  jego oznakowania oraz wklejenia 1 egzemplarza kodu kreskowego.

Po zaczipowaniu dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela będą wprowadzone do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE - ANIMAL

Akcja prowadzona jest do 30 listopada 2017 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na  realizację zadania.

Czipowanie psów w Radomiu  odbywa się już od kilku lat. Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem właścicieli czworonogów. W rejestrze Wydziału Ochrony Środowiska znajdują się dane przeszło 11 tysięcy psów, wśród których są także zwierzęta ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.

Ww. zadania  prowadzone są w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2017 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 433/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.).

2 czerwca 2017 r. - Festyn Proekologiczny -,,Radom czyste miasto''

przez Administrator

Pupile ze Schroniska na Festynie - Podczas Wielkiego Festynu  Proekologicznego ,,Radom – Czyste miasto’’ 2 czerwca 2017 r. nie zabrakło Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Podczas Festynu, który odbył się w parku im. T. Kościuszki uczestniczyło również Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, pracownicy Schroniska, wolontariusze przy swoim stanowisku namiotowym zachęcali mieszkańców naszego miasta  do adopcji zwierząt z radomskiego Schroniska. Zapraszali do odwiedzenia siedziby Schroniska przy ul. Witosa 96 , gdzie można obejrzeć i zapoznać się bliżej z jego mieszkańcami.

Dużym zainteresowaniem, w szczególności wśród dzieci, cieszyły się psy przywiezione ze Schroniska na Festyn, dla psów uczestnictwo w takim miejscu było wielkim  przeżyciem, bo przecież na co dzień przebywają w swoich boksach.

ZAPRASZAMY – ZWIERZĘTA CZEKAJĄ NA ADOPCJE I SWÓJ NOWY DOM , ALE PRZEDE WSZYSTKIM CZEKAJĄ NA PRZYJACIELA, KTÓRYM MOŻESZ ZOSTAĆ !

Od 9 maja można skorzystać z bezpłatnej usługi oznakowania (zaczipowania) psa.

przez Administrator

Od 9 maja do 30 listopada 2017 r. właściciele psów, którzy mieszkają na terenie Gminy Miasta  Radomia mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego oznakowania (czipowania)psa.

Kwota, jaką Gmina Miasta Radomia  przeznaczyła na sfinansowanie tej akcji, wystarczy na wszczepienie czipów 500 psom. Wszczepienie transpordera nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla właściciela psa: gmina pokrywa koszty zarówno zakupu czipa, jak i usługi weterynaryjnej. Zabieg może być przeprowadzony w nw. zakładach weterynaryjnych:

1. Przychodnia Weterynaryjna ,,Pankracy’’ Karol Chłopecki,
 ul. Maratońska 1 lok. 1,  26-600 Radom

2. Gabinet Weterynaryjny ,,Foksik’’ Karolina Chłopecka

    ul. Maratońska 1/1, 26-600 Radom

3. Gabinet Weterynaryjny ,,Pankracy’’  Magdalena Bednarska
    ul. Maratońska 1/1, 26-600 Radom

4. Gabinet Weterynaryjny ,,Pankracy’’ Sebastian Bednarski

    ul. Maratońska 1/1, 26-600 Radom.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa jest:

 • wypełnienie przez właściciela psa wniosku o oznakowanie i rejestrację psa - druki wniosku dostępne są w zakładach leczniczych
 • okazanie  aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie
 • okazanie książeczki zdrowia psa celem dokonania przez lekarza weterynarii  adnotacji  jego oznakowania oraz wklejenia 1 egzemplarza kodu kreskowego.

Po zaczipowaniu dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela będą wprowadzone do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE - ANIMAL

Akcja prowadzona jest do 30 listopada 2017 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na  realizację zadania.

Czipowanie psów w Radomiu  odbywa się już od kilku lat. Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem właścicieli czworonogów. W rejestrze Wydziału Ochrony Środowiska znajdują się dane przeszło 10 tysięcy psów, wśród których są także zwierzęta ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.

Od 1 kwietnia 2017 r. w Radomiu ruszyła akcja sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów

przez Administrator

Od 1 kwietnia 2017 r. w Radomiu ruszyła  akcja sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów

W ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Radomia otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego w 2017 r.  udzielono dotacji n/w  organizacjom pozarządowym:

v  Radomskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami

v  Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy"

Na ten cel  Gmina Miasta Radomia przeznaczyła kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

Osoby  opiekujące się dziko żyjącymi kotami mogą zgłaszać się do koordynatorów, którzy przy pomocy opiekunów  odłowią zwierzęta, a następnie przetransportują  je do wybranych lecznic weterynaryjnych.  W lecznicach oprócz zabiegów chirurgicznych zwierzęta będą zaszczepione, odpchlone, odrobaczone oraz oznakowane. W ramach zadania realizowane będzie również dokarmianie kotów
w okresie utrudnionego dostępu do pokarmu (okres jesienno – zimowy) oraz edukacja mająca na celu propagowanie właściwych postaw człowieka wobec tych zwierząt.

Akcja trwa do 31 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy": 783 640 115 lub 692 492 757

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami: 693 253 362

 

W 2016 r. ramach takiej akcji:

- wysterylizowano/wykastrowano 187 kotów

- objęto dokarmianiem ok. 600 kotów dziko żyjących,

- wydano 398,40 kg karmy opiekunom kotów wolno żyjącym,

- przeprowadzono szereg działań  edukacyjnych w zakresie właściwych postaw człowieka wobec kotów wolno żyjących (plakaty i ulotki - 150 szt., promocja akcji na stronach internetowych Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
i Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt ,,4 Łapy’’, w mediach - Radio PLUS, Radio Rekord, Echo Dnia, Mój Radom). Na  ten cel  w roku 2016 Gmina Miasta Radomia wydatkowała środki finansowe w wysokości  25 000,00 zł.

,,Bieg na 6 Łap''

przez Administrator

,,BIEG NA 6 ŁAP’’ w Radomiu - wspaniała niedziela w Schronisku

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu jest 36 Schroniskiem, które przystąpiło do akcji ,,Bieg na 6 łap’’. Radomskie Schronisko zorganizowało akcję po raz pierwszy.

Inicjatorką i pomysłodawczynią tej akcji, która przerodziła się w akcję ogólnopolską,  jest wolontariuszka ze Schroniska dla Zwierząt z Olsztyna.

Organizatorami radomskiej akcji było Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, któremu Gmina powierzyła opiekę nad  Schroniskiem. Akcja ,, Bieg na 6 Łap'' pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia, przeprowadzona  w dniu 12 marca br. w naszym Schronisku zakończyła się sukcesem.

Zainteresowanie mieszkańców było ogromne. Do Schroniska przybyło ok. 300 osób gotowych i chętnych by biec lub spacerować z podopiecznymi Schroniska. Licznie przybyła młodzież, dzieci, dorośli oraz całe rodziny.

Radomianie nie zawiedli!  Poświęcili  swój wolny  czas by spędzić go z bezdomnymi zwierzętami.

Dla niektórych osób był to pierwszy pobyt w Schronisku, miejmy nadzieję, że nie ostatni.

Akcja będzie  cykliczna i na stałe wpisze się w wiosenny kalendarz radomskich imprez.

Już dziś czujcie się zaproszeni na następny ,,Bieg na 6 Łap’’.

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu