Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Prawo a zwierzęta
A- A A+

Prawo a zwierzęta

Ważniejsze przepisy prawa dotyczące zwierząt

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U. 2013  poz. 856 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania Bezdomnych Zwierząt (Dz.U. 1998 nr 116 poz. 753)
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. o inspekcji weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1077)
  • Uchwała Nr 433/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2017r.
  • Uchwała Nr 352/2016  z dnia 29 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu